ReadyPlanet.com
dot dot
12 สิงหาคม และ 05 ธันวาคม...พาคุณพ่อ คุณแม่ไหว้พระ 9 วัด

  

 โปรแกรมพิเศษ: ทัวร์อยุธยา...ไหว้พระ 9 วัด
 “12 สิงหาคม...พาคุณแม่ไหว้พระ 9 วัด"
จ. พระนครศรีอยุธยา
(วันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2556)
 
*ไปโดยเรือแกรนด์เพิร์ล กลับรถบัส*
 

 

08.00 น.     ลงทะเบียน   ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ No. 2  หน้าร้านอาหารฝรั่งเศส  ลากรองด์แปร์ล

08.30 น.  ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ล  และเดินทางสู่เส้นทางไหว้พระ 9 วัด  ชื่นชมกับบรรยากาศ ของแม่น้ำเจ้าพระยา  ชมทิวทัศน์ของหมู่สถาปัตยกรรม และสถานที่สำคัญต่างๆ ของไทย ได้แก่ วัดอรุณฯ, วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวัง, สะพานพระรามแปด, เกาะเกร็ด และจังหวัดนนทบุรี พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และดูแลตลอดการเดินทาง

08.45 น.     บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม) ชาและกาแฟ

09.15 น.     เรือเทียบท่าวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (1) สักการะพระพุทธเทวราชปฏิมากร  เพื่อขอพรให้สมหวังดังใจปรารถนา

10.30 น.     เรือเทียบท่า วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (2) สักการะพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

11.00 น.     เรือเทียบท่า วัดปรมัยยิกาวาส (3) สักการะ พระพุทธไสยยาสน์   ขอพรให้เจริญด้วยโภคทรัพย์ โดยมีเจดีย์มุเตาเป็นสัญลักษณ์ของวัด และเป็นแหล่งซื้อสินค้าของฝากมากมาย

11.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์) บนเรือแกรนด์เพิร์ล

12.30 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)  สิ้นสุดการเดินทางทางน้ำ พร้อมกันที่รถบัสปรับอากาศ ออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปนมัสการวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงและโบราณสถานที่ทรงคุณค่า ของเมืองมรดกโลก ดังนี้

                      -   วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร  (4) สักการะหลวงพ่อทอง  ขอพรให้นำความเจริญรุ่งเรืองและมงคลแก่ชีวิต

-    วัดธรรมิการาช  (5)  สักการะ หลวงพ่อขาว ขอพรให้ประสบพบมิตรสหายที่ดี

-    วัดหน้าพระเมรุ  (6) สักการะพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรญ์บรมไตรโลกนาถ  ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน

นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต

-    วิหารพระมงคลบพิตร  (7)  สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร  เพื่อเสริมสิริมงคลและเมตตาบารมีให้แก่ชีวิต

-    วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (8)  สักการะพระพุทธกษัตราธิราช  เ พื่อความสำเร็จทางด้านการงาน  ลาภ ยศ

-    วัดท่าการ้อง  (9)  สักการะ  หลวงพ่อยิ้ม  ขอพรให้มีความสำเร็จทางหน้าที่การงาน และเงินทองไหลมาเทมา ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

 

ราคานี้รวม:
-    ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล
-    อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
-    อาหารเช้า และอาหารว่างช่วงบ่าย
-    โปรแกรมทัวร์, ไกด์ และรถบัส
-    ธูปเทียนสำหรับไหว้พระ 9 วัด

 

_______________________________________________________________


 

 

หมายเหตุ:  เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 

          
                               
_______________________________________________________________
                                               
อัตราค่าบริการ:     
 **คุณแม่  ราคาพิเศษ  800 บาท/ท่าน         (ราคาเต็มท่านละ 999 บาท)   
  

- ผู้ใหญ่              ราคา  1,600 บาท/ท่าน   (ราคาเต็มท่านละ 1,999 บาท)
  
-
เด็ก (4-10 ปี)   ราคา   1,100 บาท/ท่าน

(ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครอบครัว/คุณแม่ 1 ท่าน กรุณาเตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านแสดงที่เรือ)

**หมายเหตุ: หากในวันใช้บริการทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้สิทธิคุณแม่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 (แม่+ลูก / พ่อ+แม่+ลูก) ทางเรือมีสิทธิเรียกชำระเงินเพิ่มเป็นราคาเต็มของเรือตามที่ระบุข้างต้น โดยท่านจะไม่มีสิทธิมาเรียกร้องเงินคืนจากบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***                     
 

 

 

***********************************
สนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่
บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
282/2 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel  02-539 0201(AUTO), 085-100 3971 Fax: 02-539 0207
E-mail : 
readyholiday@yahoo.com    readytour@yahoo.com

Tel 02-539 0201(AUTO) , 085-100 3971

 
 
***********************************
แบบฟอร์มการสั่งจอง
Booking Form  Download

กรุณาพิมพ์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองฉบับนี้ที่ลิงค์ด้านบน และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
แล้วแฟ็กซ์กลับมายังเบอร์ 02 539-0207 หรือส่งอีเมลล์มาที่
readyholiday@yahoo.com
ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปที่ท่านทันทีภายในเวลาทำการ
 

 

 โปรแกรมพิเศษ: ทัวร์อยุธยา...ไหว้พระ 9 วัด

“05 ธันวาคม...พาคุณพ่อไหว้พระ 9 วัด"

(วันที่  05  ธันวาคม  2556)

 
*ไปโดยเรือแกรนด์เพิร์ล กลับรถบัส*
 

 

 

 PROGRAM IS COMING  SOON !!

 

 

   
                               
_______________________________________________________________
                                               
อัตราพิเศษเมื่อซื้อกับเรา:         
    ผู้ใหญ่                ราคา     xxxx บาท/ท่าน


    เด็ก (4-10 ปี)      ราคา    xxxx บาท/ท่าน
   
**คุณพ่อ   ราคาพิเศษเพียงท่านละ  xxx บาท

(ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครอบครัว/คุณพ่อ 1 ท่านกรุณาเตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน)

 ** หากในวันใช้บริการทางเรือตรวจสอบเอกสารพบว่าการใช้สิทธิคุณพ่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข... 
พ่อ+ลูก หรือ พ่อ+แม่+ลูก ทางเรือมีสิทธิเรียกชำระเงินเพิ่มเติมจากที่จ่ายไปแล้ว
โดยเก็บปรับเป็นราคาเต็มของทางเรือ (Walk-in Full Price)
 
ซึ่งท่านจะไม่มีสิทธิเรียกร้องขอเงินส่วนที่จ่ายไปแล้วคืนทั้งสิ้น

  
ราคานี้รวม:
-    ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล
-    อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
-    อาหารว่างช่วงบ่าย
-    โปรแกรมทัวร์, ไกด์ และรถบัส
-    ธูปและเทียนสำหรับไหว้พระ 9 วัด
 

***********************************
สนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่
บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
282/2 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel  02-539 0201(AUTO), 085-100 3971 Fax: 02-539 0207
E-mail : 
readyholiday@yahoo.com    readytour@yahoo.com

Tel 02-539 0201(AUTO) , 085-100 3971

 
 
***********************************

 

รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


ตั๋วราคาพิเศษ

PROMOTION แพ็คเก็จฮ่องกง (27Mar12) article
Valentine's Day : Grand Pearl/Chao Phraya Princess/Chaophraya Cruise
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือไวท์ ออร์คิด 2014
ล่องเรือ วันลอยกระทง ริเวอร์ไซด์ Riverside Cruise 2014
โปรแกรมล่องเรือลอยกระทง เรือเจ้าพระยาครุ้ยส์ 2014
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส 2014
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือแว่นฟ้า 2014
โปรแกรมล่องเรือวันลอยกระทง แกรนด์เพิร์ล 2014
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส 2014
โปรแกรมส่งท้ายปี 31DEC2014 : เจ้าพระยาครู้ยส์, ไวท์ออร์คิด
โปรแกรมพิเศษ ส่งท้ายปี 2014: ล่องเรือริเวอร์สตาร์ และเรือแว่นฟ้า
โปรแกรมส่งท้ายปี 31DEC2014 : ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล คริสมาสต์-ปีใหม่ 24 & 31 Dec 2014
โปรแกรมพิเศษ ล่องเรือไว้พระ วันแม่ (Updated23Jun14)dot
  •  General Informations
dot
dot
  •  Airlines
dot
dot
  •  บัตรเข้าชมการแสดง และล่องเรือ
dot
dot
  •  Contact Us (ติดต่อเรา)
dot
dot
  •  Booking Hotel Online
dotCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเก็จทัวร์ บัตรการแสดง ล่องเรือและบริการอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีทุกชนิด รวมทั้งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานที่ ภาวะน้ำมันโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ และภาษีสนามบินใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922

READY HOLIDAY CO., LTD. TEL : 02-539 0201 FAX : 02-539 0207

Top 100 ข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
home stay อัมพวา เกาหลี เกาะ เกาะกูด เกาะเกร็ด เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะพีพี เกาะมันนอก เกาะรอก เกาะลันตา เกาะล้าน เกาะสมุย เกาะสิมิลัน เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะหมาก เกาะหลีเป๊ะ เกาะเหลายา เกาะเหลาเหลียง เกาะไหง เขาตะเกียบ เขาคิชกูฎ เขาแหลมหญ้า เขาใหญ่ เขื่อนรัชชประภา ชะอำ ซาฟารีเวิลด์ ดอยตุง ดอยสุเทพ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดโรงเกลือ ถ้ำมรกต ทท. ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทะเล ท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวไทย ทะเล ทะเลแหวก ทีลอซู เที่ยวเกาะกูด เที่ยวเกาะช้าง น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บางแสน บ้านกรูด บึงฉวาก ประจวบ ปราณบุรี ปางอุ๋ง ปาย พัทยา พัทยาใต้ ฟาร์มโชคชัย ภูกระดึง ภูเรือ โรงเกลือ สมุย สระมรกต สวนสน สวนสนประดิพัทธ์ สวนสยาม สิมิลัน เสม็ด หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง หลวงพระบาง หลีเป๊ะ หัวหิน หาดจอมเทียน หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ หาดทรายแก้ว หาดปึกเตียน หาดแม่รำพึง แหลมแม่พิมพ์ อ่าวทับทิม อ่าวนาง อ่าวมะนาว อ่าววงเดือน
โรงแรมที่พัก
ที่พัก เกาะช้า ที่พัก ชะอำ ที่พัก พัทยา ที่พัก ระยอง ที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะเสม็ด ที่พักชะอำ ที่พักบนเกาะเสม็ด ที่พักพัทยา ที่พักระยอง ที่พักหัวหิน โรงแรม พัทยา โรงแรม ภูเก็ต โรงแรม หัวหิน โรงแรมชะอำ โรงแรมในกรุงเทพ โรงแรมในหัวหิน โรงแรมพัทยา โรงแรมภูเก็ต โรงแรมหัวหิน
การเดินทางแผนที่
ขสมก หมอชิต สายการบิน แผนที่กรุงเทพ แผนที่เกาะช้าง แผนที่จังหวัดระยอง แผนที่เชียงใหม่ แผนที่ทางหลวง แผนที่ไทย แผนที่ประเทศไทย
แผนที่พัทยา